Chuyển nhà

Chủ nhân của blog này cũng là người quản lý của trang blog https://59clc.wordpress.com/. Vì những nhiệm vụ và công việc mới, tôi không có thời gian để chăm sóc blog cũ nữa. Trang đó vẫn được để mở và dành cho việc lưu trữ các tài liệu toán và một số thông tin về cài đặt, hướng dẫn sử dụng LaTex.

Còn trang này, sẽ dành cho các bài tản mạn về toán học thường thức, lịch sử toán học, toán học trong cuộc sống, thông tin toán học và một số vấn đề liên quan đến việc học tập, nghiên cứu. Ngôn ngữ sử dụng sẽ chủ yếu là tiếng Việt.

Mọi góp ý, xây dựng luôn được chào mừng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s