Vài nét về phương trình Navier-Stokes

Bài viết cho tạp chí Epsilon số 13 (số cuối) Tháng 2/2017.

Giới thiệu. Phương trình Navier-Stokes là một trong những phương trình quan trọng nhất của Vật lý. Dù được biết đến và nghiên cứu từ thế kỉ XIX, nhưng cho đến nay, những hiểu biết của chúng ta về phương trình này còn quá ít ỏi. Viện Clay đã đưa phương trình này vào danh sách 7 bài toán thiên niên kỉ cùng giải thưởng 1 triệu đô cho người khám phá ra những bí mật ẩn chứa đằng sau nó. Vậy phương trình Navier-Stokes là gì, có liên quan thế nào đến cuộc sống chúng ta, và tại sao lại được các nhà toán học quan tâm như vậy? Bài viết sẽ điểm vài nét chấm phá xung quanh các vấn đề này.

Download: NS_epsilon13

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s