Chuyển nhà

Chủ nhân của blog này cũng là người quản lý của trang blog https://59clc.wordpress.com/. Vì những nhiệm vụ và công việc mới, tôi không có thời gian để chăm sóc blog cũ nữa. Trang đó vẫn được để mở và dành cho việc lưu trữ các tài liệu toán và một số thông tin về cài đặt, hướng dẫn sử dụng LaTex.

Còn trang này, sẽ dành cho các bài tản mạn về toán học thường thức, lịch sử toán học, toán học trong cuộc sống, thông tin toán học và một số vấn đề liên quan đến việc học tập, nghiên cứu. Ngôn ngữ sử dụng sẽ chủ yếu là tiếng Việt.

Mọi góp ý, xây dựng luôn được chào mừng.

Advertisements