Vài nét về phương trình Navier-Stokes

Bài viết cho tạp chí Epsilon số 13 (số cuối) Tháng 2/2017.

Giới thiệu. Phương trình Navier-Stokes là một trong những phương trình quan trọng nhất của Vật lý. Dù được biết đến và nghiên cứu từ thế kỉ XIX, nhưng cho đến nay, những hiểu biết của chúng ta về phương trình này còn quá ít ỏi. Viện Clay đã đưa phương trình này vào danh sách 7 bài toán thiên niên kỉ cùng giải thưởng 1 triệu đô cho người khám phá ra những bí mật ẩn chứa đằng sau nó. Vậy phương trình Navier-Stokes là gì, có liên quan thế nào đến cuộc sống chúng ta, và tại sao lại được các nhà toán học quan tâm như vậy? Bài viết sẽ điểm vài nét chấm phá xung quanh các vấn đề này.

Download: NS_epsilon13

 

Advertisements